Slapeloosheid

Slapeloosheid – symptomen, oorzaken, behandelingen

Veel mensen ondervinden verschillende soorten slaapproblemen. Wakker worden tijdens de nacht of slaapgebrek kan het dagelijks functioneren moeilijk maken. Zo nu en dan kan iedereen dit overkomen. Maar op welk punt wordt het een slaapstoornis? Wanneer kunnen we praten over slapeloosheid en hoe kunnen we ermee omgaan? Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in het volgende artikel.

Slapeloosheid – informatie in een notendop

 • Slapeloosheid is een slaapstoornis, en onder de soorten slapeloosheid kunnen we onderscheid maken tussen toevallige, kortdurende en chronische slapeloosheid.
 • Slapeloosheid treft ongeveer 10-30% van de volwassenen. Het kan samengaan met andere aandoeningen of op zichzelf voorkomen.
 • Symptomen van slapeloosheid zijn o.a. moeite met inslapen
 • wakker worden
 • s nachts wakker worden en moeite om weer in slaap te vallen, en slechte kwaliteit van de slaap.
 • De behandelingsmethode voor slapeloosheid is hoofdzakelijk cognitief-gedragstherapeutische psychotherapie en, in sommige gevallen, farmacologie.

Slapeloosheid – wat is het?

Slapeloosheid(van insomnia) is een van de slaapstoornissen die ongeveer 10-30% van de volwassenen treft. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. Het risico neemt toe met de leeftijd; er zijn veel senioren onder de mensen die aan slapeloosheid lijden. Het kan spontaan optreden of in het verloop van andere aandoeningen. Afhankelijk van de duur van de stoornis zijn verschillende vormen van slapeloosheid aangewezen.

Soorten slapeloosheid

Vrouw lijdt aan slapeloosheid

De eerste is een gelegenheids slapeloosheid, die hooguit een paar dagen kan duren en gewoon de reactie van het lichaam is op plotselinge veranderingen. Dit is de meest voorkomende slaapstoornis bij mensen die jetlag hebben of tijdelijk in ploegendienst werken.

Kortdurende slapeloosheid daarentegen wordt gekenmerkt door een duur van maximaal drie weken. Het kan optreden als reactie op ernstige stress of in verband worden gebracht met andere ziekten en aandoeningen. Ook dit soort slaapproblemen is een tijdelijke fysiologische reactie en zou spontaan moeten verdwijnen zodra de oorzaak van het probleem is aangepakt.

Chronische slapeloosheid daarentegen, die kan worden vastgesteld als de symptomen ten minste drie weken aanwezig zijn, wordt beschouwd als een medische aandoening waarvoor een passende behandeling moet worden ingesteld.

Symptomen van slapeloosheid

Slapeloosheid wordt door specialisten gediagnosticeerd op basis van subjectief waargenomen klachten die door de patiënt worden gemeld, volgens de huidige diagnostische criteria. Onder de klinische symptomen die kenmerkend zijn voor slapeloosheid, kunnen we onderscheiden:

 • moeilijk in slaap te vallen,
 • wakker worden tijdens de nacht ,
 • verslechtering van de slaapkwaliteit,
 • een te korte slaapduur,
 • Angst bij de gedachte om in slaap te vallen,
 • slechter functioneren overdag, met onder meer vermoeidheid, slaperigheid, geïrriteerdheid, neerslachtige stemming, concentratiestoornissen, enz.

Oorzaken van slapeloosheid

De oorzaken van slapeloosheid kunnen zeer uiteenlopend zijn. Factoren van buitenaf zijn met name een slechte slaaphygiëne, situaties met veel stress en het gebruik van psychoactieve stoffen. Verschillende soorten geestesziekten en stoornissen kunnen ook een impact hebben. De omstandigheden in de slaapkamer of plotselinge veranderingen in de omgeving zijn ook niet onbelangrijk.

Vrouw lijdt aan slapeloosheid

Wat de oorzaken van slapeloosheid door interne factoren betreft, kunnen we onder andere onderscheiden:

 • rusteloze benen syndroom,
 • obstructieve slaap apneu,
 • psychische stoornissen, met name depressie, bipolaire affectieve stoornis, angststoornissen en schizofrenie,
 • zenuwstelselaandoeningen,
 • de aanwezigheid van ADHD en autismespectrumstoornissen (ASS),
 • aandoeningen circadiaan ritme ,
 • somatische aandoeningen die pijn, jeuk, ademhalingsproblemen, onwillekeurige lichaamsbewegingen, enz. veroorzaken.

Het is ook mogelijk zogenaamde idiopathische slapeloosheid te ontwikkelen, die spontaan optreedt, zonder co-morbiditeiten of stoornissen, en waarvan de directe oorzaak moeilijk te achterhalen is. Een mogelijke verklaring voor de ontwikkeling van dit type slaapstoornis zou schade kunnen zijn aan structuren in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor de normale slaap-waakcyclus.

Bovendien kunnen we onderscheid maken tussen primaire slapeloosheid, wanneer deze vanzelf optreedt, meestal plotseling, zonder begeleidende gezondheidsproblemen, en secundaire slapeloosheid, wanneer deze ontstaat door het voorafbestaan van andere somatische ziekten of psychiatrische stoornissen.

Slapeloosheid – verloop en verklaringsmodellen

In de psychologische literatuur zijn vele modellen te vinden die de mechanismen van begin en voortduren van slapeloosheid proberen te verklaren. Wij zullen er hier enkele van bekijken.

Spielman ontwikkelde zijn drie-factoren model van slapeloosheid (3P), ook wel het gedragsmodel genoemd. Volgens hem zijn drie soorten factoren die op elkaar inwerken van belang bij de ontwikkeling van deze aandoening:

 • predisponerende factoren, zoals aangeboren vatbaarheid, grote gevoeligheid van het organisme of bepaalde persoonlijkheidskenmerken,
 • triggers, vooral situaties die veel stress veroorzaken,
 • in stand houden, inclusief het gebruik van stimulerende middelen of te veel niet-slaapgerelateerde tijd in bed doorbrengen.

Een andere verklaring is het vicieuze cirkel model van slapeloosheid. Een slechtere nachtrust of een slapeloze nacht veroorzaakt overmatige bezorgdheid over de slaap en verschillende misvattingen daarover. Dit leidt tot angst en spanning, die op hun beurt leiden tot een grotere stressfactor. Dit vertaalt zich in nog meer moeilijkheden om in slaap te vallen en de slaap vast te houden, en het probleem van slapeloosheid kan dan verergeren.

Daarentegen suggereren neurobiologische modellen dat slapeloosheid te wijten kan zijn aan een ontregeling van slaap en waakzaamheid, waarbij patronen van neuronale activiteit die specifiek zijn voor zowel slaap als waakzaamheid gelijktijdig optreden. Dit betekent dat ondanks dat hij in een diepe slaap lijkt te vallen NON-REM kunnen de hersenen van iemand die aan slapeloosheid lijdt, dezelfde activiteit vertonen als tijdens het opstaan.

Slapeloosheid – effecten

Slapeloosheid heeft, net als elke slaapstoornis, negatieve gevolgen voor het lichaam. Slaapproblemen beïnvloeden zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Gevolgen van slaapgebrek omvatten:

 • depressieve stemming,
 • cognitieve achteruitgang,
 • een verhoogd risico op psychiatrische stoornissen, vooral depressie en angststoornissen,
 • lagere waardering van de algemene levenskwaliteit,
 • verslechtering van de gezondheid, b.v. zwakkere immuniteit, gewichtstoename, stofwisselingsstoornissen, hoofdpijn,
 • slechter sociaal functioneren.

Slapeloosheid – behandeling

slapende man

De strategie die wordt gebruikt om slapeloosheid te behandelen is hoofdzakelijk cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid(CBT-I, cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid). Farmacologische middelen kunnen als aanvulling op de behandeling worden gebruikt, zoals lormetazepam. Ongeacht het type slaapstoornis dat wordt behandeld, is het een goed idee om een goede slaaphygiëne en gezonde gewoonten te handhaven. Helaas bestaat er geen wondermiddel tegen slapeloosheid, en als u huismiddeltjes tegen slaapproblemen wilt gebruiken, moet u voorzichtig zijn en beseffen dat chronische slapeloosheid een gespecialiseerde behandeling vereist. U kunt dan het beste contact opnemen met uw huisarts of specialist of informatie opzoeken op thuisarts.nl.

Psychotherapie

Cognitieve gedragspsychotherapie voor slapeloosheid(CGT-I) heeft een effectiviteit van 70-80%, zowel individueel als in groepsverband. Het bestaat meestal uit ongeveer acht therapiesessies. Zodra de diagnose en de psycho-educatie over de slaap zijn vastgesteld, wordt de patiënt vertrouwd gemaakt met de beginselen van het bijhouden van een slaapdagboek, dat hem gedurende zijn hele behandeling zal vergezellen.

De volgende stap is het invoeren van regels voor slaaphygiëne, zoals een goede slaapomgeving, het handhaven van regelmaat in de levensstijl, het beperken van stimulerende middelen of lichamelijke activiteit. Op vaste tijden naar bed gaan, de blootstelling aan licht 2 uur voor het slapengaan beperken of eten en drinken vlak voor het slapengaan vermijden, zijn ook belangrijke factoren om beter te slapen. U kunt meer lezen over het volgen van de principes van slaaphygiëne in het artikel Hoe sneller in slaap te komen en in onze nieuwsbrief .

Tijdens psychotherapie om slapeloosheid te behandelen, kan een van de stappen ook zijn om de tijd die in bed wordt doorgebracht te veranderen, afhankelijk van de informatie die in het slaapdagboek wordt verzameld. Het is ook belangrijk een vaste tijd vast te stellen voor het in slaap vallen en het wakker worden.

In een later stadium wordt ook het werken met misvattingen en negatieve automatische gedachten geïntroduceerd. Daartoe behoren veronderstellingen zoals “ik weet zeker dat ik niet zal slapen” of “als ik niet precies 8 uur slaap, weet ik zeker dat ik me slecht zal voelen”. Het doel van therapie is om ze te veranderen in meer rationele overtuigingen. Bovendien moeten prikkels die het inslapen kunnen bemoeilijken, worden beperkt.

De laatste fase van het CGT-I-protocol is de consolidatie van veranderingen en nieuwe gewoonten, psycho-educatie en evaluatie van de vooruitgang. Het is belangrijk op te merken dat slaaphygiëne en andere elementen van zelfwerkzaamheid niet beperkt blijven tot slechts een paar weken therapie – het is belangrijk om uw nieuwe gewoonten te blijven uitvoeren om herhaling van slapeloosheid te voorkomen.

Farmacologie

In sommige gevallen wordt naast psychotherapie slaapmedicatie geïntroduceerd. Dit is echter een oplossing die slechts gedurende een beperkte periode en onder nauw medisch toezicht moet worden gebruikt. Vooral als benzodiazepinen worden gebruikt, waarbij het gevaar van afhankelijkheid bestaat door een te langdurig gebruik. Farmacologische behandeling werkt beter bij incidentele en kortdurende slapeloosheid dan bij chronische slapeloosheid. Bovendien moet het een aanvulling zijn op CBT-I psychotherapie en niet het enige onderdeel van de behandeling.

Ook bij gebruik van melatonine of vrij verkrijgbare kruidenpreparaten is het raadzaam een arts te raadplegen. Belangrijk is dat melatonine vooral effectief is bij het verlichten van symptomen zoals een jetlag en, in sommige gevallen, bij ploegenarbeiders die stoornissen ondervinden van het circadiaan ritme . Volgens sommige bronnen kan het ook worden gebruikt bij senioren die slaapproblemen hebben.

Het bericht is psycho-educatief van aard en is geen vervanging voor professioneel advies. Als u vermoedt dat u slapeloosheid of andere slaapstoornissen hebt, raadpleeg dan een arts en/of een psychotherapeut voor slaapstoornissen, zoals een slapeloosheidskliniek, voor een juiste diagnose en de uitvoering van een effectieve behandeling.

In sommige gevallen wordt naast psychotherapie slaapmedicatie geïntroduceerd. Dit is echter een ad hoc oplossing die slechts gedurende een beperkte periode en onder nauw medisch toezicht moet worden gebruikt. Vooral als benzodiazepinen worden gebruikt, waarbij het gevaar van afhankelijkheid bestaat door een te langdurig gebruik. Farmacologische behandeling werkt beter bij incidentele en kortdurende slapeloosheid dan bij chronische slapeloosheid. Bovendien moet het een aanvulling zijn op CBT-I psychotherapie en niet het enige onderdeel van de behandeling.

Bibliografieën:
Buysse, D. J., Germain, A., Hall, M., Monk, T. H., & Nofzinger, E. A. (2011). Een neurobiologisch model van slapeloosheid. Geneesmiddelen ontdekking vandaag. Ziekte modellen, 8(4), 129-137. https://doi.org/10.1016/j.ddmod.2011.07.002
Galuszko-Węgielnik, M. (2010). De rol van cognitief-gedragstherapeutische psychotherapie bij de behandeling van primaire slapeloosheid. Gdansk: Medische Universiteit van Gdansk.
Grabowski, K. (2011). Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid. Via Medica 8 ( 2); 53-63.
Fornal-Pawłowska, M., Walacik-Ufnal, E. (2020). Overwin slapeloosheid in 6 stappen met cognitieve gedragstherapie. Birch Meadow: Poligraf Publishing.
Roth, T. (2007). Insomnia: definitie, prevalentie, etiologie, en gevolgen. Journal of clinical sleep medicine: JCSM: officiële publicatie van de American Academy of Sleep Medicine, 3(5); 7-10.
Rybakowski, J., Pużyński S., Wciórka, J. (2010). Psychiatrie. Grondbeginselen van de psychiatrie. T. 1. Wrocław: Elsevier, Urban & Parner.
Szelenberger, W. (2007). Slapeloosheid. Gdansk: Via Medica.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven