Verzwaringsdeken

Gewogen quilt Wat is het? Contra-indicaties, Hoe te gebruiken?

Gewatteerde dekbedden, ook wel dekens of zintuigdekens genoemd, zijn therapeutische producten die onder meer worden gebruikt bij sensorische integratietherapie. Hun gewicht varieert van één tot wel een dozijn kilo’s. In tegenstelling tot normale dekbedden met dons of veren, bestaat de vulling uit zeer fijne glasparels. De voering van zo’n dekbed is meestal van katoen of polyester. De functie van de verzwaarde deken is om zachte druk uit te oefenen op het lichaam, wat een diep gevoel stimuleert.

Gewogen quilts – informatie in een notendop

 • De vulling van de zintuiglijke quilt bestaat uit glaskorrels; het gewicht varieert van enkele tot enkele kilo’s.
 • De quilt oefent zachte druk uit op het lichaam, wat leidt tot diepe zintuiglijke stimulatie. Door het parasympatische zenuwstelsel te stimuleren, brengt het het lichaam in een staat van ontspanning.
 • Stressdekens worden onder meer gebruikt voor mensen die last hebben van stress, angst, slaapproblemen en voor mensen met autisme en ADHD.
 • Het is altijd raadzaam een specialist te raadplegen om een dekbed correct te kiezen en te controleren of er contra-indicaties zijn voor het gebruik ervan.
 • Het gewicht van de gewichtsdeken moet ongeveer 10% van het lichaamsgewicht bedragen.
 • Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de quilt gebruikt.

Hoe werkt de gewogen quilt?

Proprioceptie, of diepe gewaarwording, of kinesthesie, vertegenwoordigt het gevoel van oriëntatie in de positionering van het eigen lichaam. Receptoren voor dit systeem worden aangetroffen in spieren, pezen en omliggende weefsels, alsmede in het binnenoor en het cerebellum. Het proprioceptieve systeem is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie over de lichaamshouding. Bovendien voelen wij dankzij dit zintuig ook de beweging van het lichaam of de plaats ervan in de ruimte zonder naar de afzonderlijke delen te kijken. Stoornissen van de kinesthetische zintuigen kunnen leiden tot moeilijkheden met de coördinatie, een onaangepaste spiertonus en bepaalde reflexen, en zelfs ten dele tot een slechter geestelijk functioneren.

Het doel van de zintuiglijke quilt is om diepe sensatie te stimuleren. De druk die het opwekt, heeft tot gevolg dat het parasympatische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor de ontspanning en de rust van het lichaam, wordt geactiveerd. Er zijn ook veranderingen in de hormoonafscheiding.

Het niveau van serotonine, bekend als het gelukshormoon, stijgt, waardoor het algehele welzijn verbetert. Ook het melatonineniveau, dat verantwoordelijk is voor een goede slaap en de regulering van het dagritme, neemt toe. Tegelijkertijd daalt het cortisolgehalte, het stresshormoon. De verlaging ervan tijdens de stimulatie van het proprioceptieve systeem leidt tot een vermindering van de waargenomen stress en spanning, wat een kalmerend effect mogelijk maakt.

Gewogen quilt – toepassing

lachend paar bedekt met verzwaarde dekbedden

De gewogen quilt wordt voornamelijk gebruikt als sensorisch therapiemiddel door SI-therapeuten (sensorische integratie). Hoewel er op theoretische gronden enige controverse is geweest over de methode zelf, blijkt uit de praktijk dat zij vaak wordt toegepast bij mensen met allerlei moeilijkheden, waaronder sensoriële integratiestoornissen. Bovendien is het gebruik van gewatteerde quilts niet langer beperkt tot kinderen en wordt het ook steeds vaker met succes door volwassenen gebruikt.

Van de gebruiksmogelijkheden van de quilt worden vooral de volgende genoemd:

 • ADHD,
 • ASS (autismespectrumstoornis, autismespectrumstoornis; voorheen geclassificeerd als autisme bij jonge kinderen, atypisch autisme of syndroom van Asperger),
 • stress, vooral chronische stress,
 • sensorische integratie stoornissen,
 • Down syndroom,
 • rusteloze benen syndroom,
 • chronische pijn,
 • neurodegeneratieve ziekten,
 • angst en depressieve stoornissen,
 • slaapproblemen.

Gewichtdragende quilts en onderzoek

Anxiety

Chen en collega’s (2013) onderzochten het effect van diepe zintuiglijke stimulatie op angstreductie met behulp van een stressquilt. De studie liet positieve resultaten zien – als gevolg van deze interacties voelden de vrouwelijke deelnemers aan het experiment zich meer ontspannen en nam hun angstniveau af.

Slapeloosheid bij aandoeningen

Verzwaringsdeken volwassen

In 2020 hebben Ekholm, Spulber en Adler een studie uitgevoerd om te onderzoeken hoe de stress-quilt de slapeloosheid beïnvloedt die gepaard gaat met psychiatrische stoornissen. Op basis van hun studie concludeerden zij dat het gebruik van een gewogen dekbed de slapeloosheidssymptomen aanzienlijk verminderde bij mensen met een depressieve stoornis, bipolaire stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en ADHD. Het gevoel van vermoeidheid en angst overdag verminderde bij de proefpersonen, hun dagelijkse activiteitenniveau nam toe en hun slaap was van betere kwaliteit.

ADHD

Een onderzoek uit 2015 toonde aan dat kinderen met ADHD die het gewogen dekbed gebruikten, sneller in slaap vielen, hun slaapkwaliteit was beter en ze werden minder vaak ‘ s nachts wakker . Hun resultaten kwamen dus dicht in de buurt van de controlegroep, d.w.z. kinderen bij wie geen ADHD was vastgesteld.

Slaapproblemen

Ackerley, Badre en Olausson bestudeerden 33 mensen die klaagden over slaapproblemen. Volgens hun bevindingen waren zowel objectieve als subjectieve indicatoren van de slaapkwaliteit beter bij degenen die het gewogen dekbed gebruikten en zij suggereerden dat dit type product kan fungeren als een hulpmiddel bij de standaardbehandeling van slapeloosheid.

Een studie uit 2014 (Gringas et al.) richtte zich daarentegen op kinderen met autismespectrumstoornissen en hun ouders. Het onderzoek toonde geen objectief effect aan van sensorische dekbedden op het verlengen en verbeteren van de slaapkwaliteit bij kinderen in het autismespectrum en hun ouders. Interessant is echter dat beide groepen liever met een gewogen dekbed sliepen dan met een standaarddekbed.

Twijfels en controverses

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar zintuiglijke quilts – tot nu toe zijn er slechts een dozijn gedaan. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de potentiële moeilijkheden in verband met de uit te voeren procedures. Dubbelblind testen wordt het meest gebruikt in klinische proeven; dit is wanneer zowel de proefpersonen als het onderzoeksteam niet weten of de proefpersoon een placebo krijgt of het product dat wordt getest. In het geval van gewogen quilts zou het onwaarschijnlijk zijn dat een dergelijk experiment zou worden uitgevoerd, voornamelijk vanwege het gewicht van de quilt. Bovendien hebben sommige van de tot dusverre uitgevoerde experimenten betrekking gehad op betrekkelijk kleine studiegroepen; meer onderzoek zou het dus mogelijk maken de resultaten ook te generaliseren naar andere situaties en individuen.

Gewogen quilt – hoe kies je het gewicht en de grootte?

De keuze van het gewicht is een bijzonder belangrijke overweging bij de keuze van een sensorisch dekbed. Te licht kan zwakkere resultaten opleveren, terwijl te zwaar ongemak kan veroorzaken en, in extreme gevallen, een risico kan inhouden, vooral voor kinderen. Elke gewogen quilt moet individueel worden gekozen om aan de behoeften van het individu te voldoen. Aangenomen wordt dat het optimale belastingsniveau voor een sensorisch dekbed ongeveer 10% van het lichaamsgewicht van een kind of volwassene bedraagt. Afhankelijk van de bron kunt u enkele verschillen in de aanbevelingen opmerken; het voorgestelde gewicht van de quilt varieert dan van 5 tot 15% van het lichaamsgewicht van de gebruiker.

Veel mensen vragen zich af hoe ze het gewicht van een dekbed op hun gewicht kunnen afstemmen. Bij volwassenen ziet de meest voorkomende presentatie er als volgt uit:

 • 30-50 kg – quilt met een lading van 4 kg,
 • 51-70 kg – dekbed met een gewicht van 6 kg,
 • 71-90 kg – dekbed met een gewicht van 8 kg,
 • 91-110 kg – dekbed met een lading van 10 kg,
 • meer dan 110 kg – een dekbed met een lading van 12 kg.

In het geval van kinderen wordt het gewicht van de quilt nauwkeuriger bepaald en zijn er ladingen beschikbaar die variëren per kilogram. U kunt ook een rekenmachine gebruiken om het juiste gewicht te bepalen en dit te raadplegen in uw therapieplan.

Wat de afmetingen van het dekbed betreft, moet het gewoonlijk ongeveer 20 cm langer zijn dan de lengte van het kind. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat men niet te groot en/of te zwaar mag kopen – dat kan contraproductief zijn en het kind schaden.

Gewogen quilt rekenmachine

Gewogen quilt – hoe te gebruiken?

paar bedekt met sleepchanger gewicht dekbedden

Zodra u de juiste maat en het juiste gewicht van de quilt hebt gekozen en eventuele contra-indicaties hebt uitgesloten, leest u de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen. Ongeacht wie het gewatteerde dekbed gebruikt, moet er altijd voor worden gezorgd dat het de bewegingen niet beperkt en dat het te allen tijde kan worden afgedaan.

Bovendien mogen het gezicht en de hals niet worden bedekt om te allen tijde vrij te kunnen ademen. De gewichtsdeken moet ook individueel worden gekozen, bij voorkeur met de hulp van een specialist; het is niet raadzaam hem na iemand anders te gebruiken – de vorige gebruiker moet hetzelfde gewicht, dezelfde lengte en dezelfde therapeutische aanbevelingen hebben.

Kinderen

Voor kinderen is het belangrijkste punt dat zij de gewichtsquilt alleen onder begeleiding van een volwassene mogen gebruiken. Er moet ook rekening worden gehouden met de bereidheid van het kind om het toe te passen – afhankelijk van de dag kan hij of zij een andere behoefte hebben om dit soort stimulans te voelen. Het meest gebruikelijk is een dekbed gedurende ongeveer 20-30 minuten, vooral ’s avonds voor het slapengaan. Na deze tijd kan het worden veranderd in een gewone quilt. Afhankelijk van individuele afspraken met de therapeut kan de duur van het gebruik variëren.

Extra begeleiding

Vanwege het gewicht van de quilt, moet u uw lichaam er geleidelijk aan laten wennen. In het begin kunt u proberen er alleen de benen mee te bedekken en geleidelijk het lichaamsoppervlak te vergroten, waarbij u ervoor zorgt dat het gezicht en de hals niet worden bedekt.

Bovendien kunt u het dekbed de eerste dagen het beste maar een paar tot enkele minuten per dag gebruiken om uw lichaam te laten wennen aan de zachte druk van het dekbed. Na een paar dagen kan de tijdsduur onder het gewatteerde dekbed geleidelijk worden opgevoerd. Het is belangrijk te onthouden dat u niet de hele nacht onder een sensorisch dekbed kunt gaan slapen, omdat dit een te plotselinge verandering voor het lichaam zou zijn. Als we twijfelen over hoeveel tijd we onder dit soort dekbed moeten doorbrengen, is het de moeite waard dit met een therapeut te bespreken.

Is het mogelijk om de hele nacht onder een verzwaard dekbed te slapen?

Voor kinderen, vooral de allerkleinsten, is het niet aan te raden de hele nacht onder een verzwaard deken te slapen. Een van de redenen is dat kinderen dit soort producten alleen onder begeleiding van een volwassene mogen gebruiken. Ten tweede wordt baby’s meestal aangeraden ongeveer 20-30 minuten te douchen om overprikkeling van het lichaam te voorkomen. Uitzonderingen op dergelijke aanbevelingen moeten individueel met een specialist worden besproken.

En als het op quilts voor volwassenen aankomt, zijn de meningen verdeeld. Sommige mensen kiezen er na een aanpassingsperiode voor om de hele nacht onder het therapeutische dekbed te slapen, terwijl anderen het voldoende vinden om het overdag tijdens een rustpauze of kort dutje te gebruiken. Het is raadzaam dergelijke zaken te raadplegen en de voor u geschikte oplossing uit te proberen, waarbij u er rekening mee moet houden dat u geleidelijk aan het gewicht van het dekbed moet wennen.

Gewogen dekbed – contra-indicaties voor het gebruik

In ieder geval is het raadzaam een specialist (arts, fysiotherapeut of sensorisch integratietherapeut) te raadplegen bij de aanschaf van een sensorisch dekbed. Een gewatteerde quilt is natuurlijk niet voor iedereen geschikt. Zoals voor de meeste therapeutische producten, zijn er enkele contra-indicaties voor gebruik.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden voor diegenen die lijden aan aandoeningen zoals, maar niet beperkt tot:

 • hart- en vaatziekten,
 • epilepsie,
 • aandoeningen van de luchtwegen, bijvoorbeeld astma,
 • obstructieve slaap apneu,
 • verminderde spierspanning,
 • Hypotonie (lage bloeddruk) en hypertensie,
 • bepaalde huidziekten,
 • gezondheidsproblemen die het vermogen om de quilt alleen af te maken kunnen beperken.

Een verzwaard dekbed is ook niet aan te bevelen voor mensen met claustrofobie, omdat de druk van het product bij hen spanning en stress kan veroorzaken in plaats van ontspanning. Zwangerschap kan ook een contra-indicatie zijn. In de bovengenoemde gevallen mogen quilts alleen worden gebruikt na raadpleging van een arts en nadat individueel is vastgesteld of het gebruik ervan mogelijk is.

Leeftijd en gewicht

De gewichtsdeken mag niet worden gebruikt voor kinderen jonger dan 3 jaar of die minder dan 22 kg wegen. Voor oudere kinderen moet het gebruik van een sensorisch dekbed met de kinderarts worden overlegd om eventuele contra-indicaties uit te sluiten en het dekbed op de behoeften van het kind af te stemmen. Het gebruik van het gewatteerde dekbed door kinderen mag alleen geschieden onder toezicht van een volwassene die het kind zal helpen het zo nodig te verwijderen.

Gewichtdragende quilt – bijwerkingen

In de meeste gevallen heeft het gebruik van een gewichtsdeken geen negatieve bijwerkingen, zolang het wordt gebruikt zoals aanbevolen. Nadelige gevolgen kunnen zich vooral voordoen bij personen die het product gebruiken ondanks duidelijke contra-indicaties.

Als u een te zwaar dekbed gebruikt of u er te lang mee bedekt, vooral in het begin van het gebruik, kan het neveneffect een gevoel van onbehagen of een gevoel van oververmoeidheid zijn. Dit gebeurt wanneer het lichaam overprikkeld raakt. Een dergelijke aandoening kan zich uiten in vermoeidheid, prikkelbaarheid, pijnklachten, enz. Vermijding van overbelasting is bijzonder belangrijk bij kinderen, dus moet worden gelet op het optimale belastingsniveau en het juiste tijdstip van gebruik van het dekbed. Het is ook belangrijk eraan te denken het gezicht en de hals niet te bedekken om de gebruiker niet in gevaar te brengen.

Interessante feiten

Beste resultaten

Zintuiglijke integratietherapeuten gebruiken vaak de gewogen quilt voor verschillende oefeningen als onderdeel van de therapie, omdat dit positieve resultaten kan hebben. Natuurlijk is het gebruik in een statische vorm, in rust, ook een populaire en potentieel voordelige oplossing.

Gestresste honden

Ook dekbedden en gewatteerde vesten voor honden komen langzaam op de markt. Het werkingspatroon is precies hetzelfde als bij de mens, en ook de vulling bestaat meestal uit microglasparels. Bij honden zal het gebruik van een dergelijk product naar verwachting ook leiden tot een reactie van het zenuwstelsel, alsook tot een verhoogde productie van serotonine en melatonine en een verlaagde cortisolspiegel. Dit zou het gevoel van angst en onzekerheid bij de viervoeters moeten verminderen. Voorlopig is dit echter een impopulaire oplossing die meer uitgebreid onderzoek vereist.

Oorsprong van de quilts

Waar kwam de gewichtsquilt eigenlijk vandaan? Het begon allemaal met Temple Grandin, een bekende onderzoeker en persoon op het autisme spectrum. In de jaren 60. In de jaren zeventig erkende zij de positieve effecten van diepe zintuiglijke stimulatie op koeien, die een kalmerend effect hadden. Ze vroeg zich af hoe ze dit soort methode bij mensen kon gebruiken. In de loop van de tijd zijn diverse oplossingen ontwikkeld, waaronder de laadquilt, die sinds de jaren negentig in gebruik is. In de jaren negentig werd het gebruikt als ondersteuning bij de behandeling van vele stoornissen.

Gewatteerd dekbed – is het de moeite waard?

Een verzwaard dekbed kan in veel gevallen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de slaap en het algehele welzijn. Het is belangrijk te beseffen dat het hier niet gaat om een pasklare, ideale oplossing. Het is zeker de moeite waard deze kwestie realistisch te benaderen, met een bewustzijn van de voor- en nadelen, en wetende dat de quilt de therapie kan ondersteunen, niet vervangen. Als dit het geval is, weten wij wat wij van de quilt kunnen verwachten en is de kans groter dat hij aan onze verwachtingen zal voldoen. In een situatie waarin er aanwijzingen zijn voor het gebruik ervan en er geen contra-indicaties zijn, loont het de moeite de gewichtsquilt te testen en het effect ervan zelf te beoordelen.

Gewatteerde dekbedden en de behandeling van slapeloosheid

vrouw in een zintuiglijke quilt

Gewichtsdragende dekbedden zijn geen behandeling voor slapeloosheid (CBT-I, een cognitief-gedragstherapeutisch protocol voor slapeloosheid, is dat wel), maar kunnen als hulpmiddel dienen. De wetenschappelijke gemeenschap lijkt verdeeld te zijn over deze kwestie vanwege de geringe hoeveelheid onderzoek, hoewel er enkele rapporten zijn over de effectiviteit van quilts op dit gebied. Ondanks de nog betrekkelijk geringe wetenschappelijke bevestiging komt er geleidelijk aan steeds meer anekdotisch bewijs (zoals de wetenschappelijke term luidt) van mensen die beweren dat de quilt hen helpt hun slaapproblemen te bestrijden. Wat het vermelden waard is in de context van de bestrijding van slapeloosheid, is dat een sensorisch dekbed u helpt ontspannen en spanning en stress vermindert, en dit kan bijdragen tot een betere slaapefficiëntie.

Het bovenstaande artikel is informatief en is geen vervanging voor het raadplegen van een specialist. Eventuele contra-indicaties moeten worden uitgesloten voordat het product wordt gebruikt. De keuze van het gewatteerde dekbed en de precieze indicaties voor het gebruik ervan moeten worden besproken met een arts, fysiotherapeut en/of sensorische integratietherapeut. De aankoop ontslaat u niet van de verplichting een specialist te raadplegen. Bovendien is een zintuiglijke quilt geen vervanging voor behandeling of therapie, maar kan deze alleen maar aanvullen.

Bibliografieën

Ackerley R., Badre G., Olausson H. (2015). Positieve effecten van een gewogen deken op slapeloosheid. J Sleep Med Disord 2 (3): 1022.

Bearaby: Uitgebreide Gids voor Gewichten Deken: Beter Slapen, Meer Kalmte. Toegang: https://bearaby.com/pages/weighted-blanket#research-on-the-effectiveness-of-weighted-blankets

Ekholm B., Spulber S., Adler M. (2020). Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar verzwaarde kettingdekens voor slapeloosheid bij psychiatrische stoornissen. J Clin Sleep Med. 2020 Sep 15; 16 (9): 1567-1577. DOI: 10.5664/jcsm.8636

Gringras P. et al. (2014). Verzwaarde dekens en slaap bij autistische kinderen – een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Kindergeneeskunde. 2014; 134: 298-306.

Hvolby A. (2015). Associaties van slaapstoornissen met ADHD: implicaties voor de behandeling, “Atten Defic Hyperact Disord.” 2015, 7 (1): 1-18.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven